Elektrosıtatik Filtre Ünitesi
Mutfak Egsoz Sistemleri

Elektrosıtatik Filtre Ünitesi

Kirli hava fan tarafından büyük toz parçacıklarını tutan yıkanabilir metal kafesli bir ön filtre vasıtasıyla emilir. Kalan parçacıklardan 0,01 mikro kadar küçük olanlar, elektrik yüküyle yüklendikleri güçlü bir elektriksel alana geçerler. Yüklü parçacıklar daha sonra eşit aralıklı paralel plakalardan yapılmış kollektör plaka kısmına geçerler. Araya eklenmiş plakalar topraklanmış olup partikülleri çekip toplarken, birbirini sırayla takip eden her plaka parçacıklarla aynı kutupta elektrikle yüklenir ve bu durumda da partikülleri iterler. Duman ve buhar elimine etme başarısı %95’in üzerindedir.

İletişime Geç